Gautas finansavimas iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir mokslo plėtros programos įgyvendinti neformaliojo suagusiųjų ugdymo programą „ Koučingas – nauji įgūdžiai prevencijai 2“. Mokymuose, kurie vyksta lapkričio – gruodžio mėnesiais dalyvauja 27 Vilniaus VPK pareigūnai ir Vilniaus policijos asociacijos nariai. Mokymus veda UAB „ Asmenybės raidos centras“ koučerė L. Andziulienė.
„Koučingas-nauji įgūdžiai prevencijai 2 ” – tai tęstinė mokymų programa. 2016 buvo sėkmingai įgyvendintas bazinis koučingo įgūdžių ugdymo kursas Vilniaus policijos asociacijos nariams, šiemet 27 pareigūnai dalyvauja 6 dienų 4 modulių mokymuose „ Lyderis kaip koučeris“, „ Koučingo įrankiai“, „Efektyvus bendravimas“ ir „Efektyvus bendradarbiavimas, pozityvios komandos formavimas“. Mokymo dalyviai įsisavins profesinei veiklai reikalingas individualaus ir grupinio koučingo technikas; sukurs naujas ar patobulins esamas nusikaltimų prevencijos formas saugios kaimynystės bei saugios aplinkos kūrimo srityse; gebės taikyti koučingo metodiką ir todėl efektyviau vykdys švietėjišką veiklą, bendradarbiaus su bendruomenių nariais, efektyviau spręs ginčus, aktyviau įtrauks visuomenę į saugios kaimynystės vystymo idėją ir bendradarbiavimą su policija.Mokymai yra praktiniai, suteikiantys pareigūnams galimybę permąstyti savo asmeninio ugdymosi kelią bei prevencinio darbo patirtį bei įgyti efektyvų bendravimą ir pozityvius pokyčius skatinančių kompetencijų. Mokymų turinys paremtas patyriminiu mokymusi, interaktyvus, dinamiškas bei plečiantis dalyvių sąmoningumą ir skatinantis transformaciją. Aktyvūs praktiniai mokymosi metodai derinami su aiškinamosios paskaitos, mokymusi bendradarbiaujant ir refleksija mokymų metu, o tarp modulių įgytos žinios ir gebėjimai savarankiškai taikomi praktikoje.
Projekto tikslas: pasitelkiant koučingo metodą/principus sustiprinti pareigūnų gebėjimus tinkamai bendradarbiauti su bendruomenių nariais, vykdyti švietėjišką veiklą saugios aplinkos kūrimui bei sukurti naujas ar patobulinti esamas nusikaltimų prevencijos formas.