Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo 2016 metais konkursui, teikta paraiška dėl mokymo programos “Koučingas – nauji įgūdžiai prevencijai” finansavimo, kurią teikėme su partneriu – Vilniaus policijos asociacija, buvo įvertinta teigiamai. 2016 m. birželio 21 d. pasirašę sutartį dėl programos finansavimo pradėjome sėkmingą jos įgyvendinimą
„Koučingas-nauji įgūdžiai prevencijai” – tai keturių modulių kursas, suteiksiantis policijos pareigūnams galimybę permąstyti savo asmeninio ugdymosi kelią bei prevencinio darbo patirtį bei įgyti efektyvų bendravimą ir pozityvius pokyčius skatinančių kompetencijų.
Programos mokymų turinys paremtas patyriminiu mokymusi, interaktyvus, dinamiškas bei plečiantis dalyvių sąmoningumą ir skatinantis transformaciją. Aktyvūs praktiniai mokymosi metodai derinami su aiškinamosios paskaitos, mokymusi bendradarbiaujant ir refleksija mokymų metu, o tarp modulių įgytos žinios ir gebėjimai savarankiškai taikomi praktikoje.
Projekto tikslas: pasitelkiant koučingo metodą/principus sustiprinti asociacijos narių gebėjimus tinkamai bendradarbiauti su bendruomenių nariais, vykdyti švietėjišką veiklą saugios aplinkos kūrimui bei sukurti naujas ir/ar patobulinti esamas nusikaltimų prevencijos formas/būdus.