Įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013, 1 Prioriteto “Konkurencingumo ir pasienio regiono našumo augimas” 1.2 subprioriteto projekte “Smulkiųjų projektų fondas – Subprioritetas 1.2” projektą “Amatų klasterio sukūrimas Tauragės ir Suvalkų regione” (Nr. SPF/1.2/PL-LT/08), pradedami vykdyti mokymai projekto tikslinei grupei – Tauragės ir Suvalkų smulkiesiems verslininkams ir amatininkams. Mokymų temos: pardavimų strategijos formavimas ir įgyvendinimas; partnerystės versle ryšių formavimas ir palaikymas; enterprenerystė/klasteris; marketingas; pasitikėjimas savimi; viešieji ryšiai.