Pagal pasirašytą sutartį su Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, „Asmenybės raidos centras“ vykdys mokytojų mokymus, įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118 “11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas”, vykdomą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Ugdomojo vadovavimo modelių diegimo bendrojo lavinimo mokyklose mokymų paslaugos bus vykdomos Trakuose, Kaune ir Klaipėdoje.