Pradedama įgyvendinti Europos sąjungos fondo lėšomis finansuojama projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ankstyvojo užsienio kalbų mokymo srityje“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-003) veikla “Inovatyvių ankstyvojo užsienio kalbų mokymo metodų sukūrimas ir mokymas“. Mokymai vyks nuo 2011 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. sausio mėn. pabaigos. Veikloje dalyvaus 100 pradinių klasių pedagogų.