„Asmenybės raidos centras“ 2010 m. prisidėjo prie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, ugdant jų bendruosius ir specialius gebėjimus.

Trakų švietimo centro vykdyto projekto „Tobulėkime“ metu Trakų rajono pedagogai tobulinosi asmeninių savybių valdymo mokymuose. Mokyklų vadovai gilino personalo valdymo žinias, o administracijos darbuotojai – teisines žinias ir biuro valdymo įgūdžius.

Prienų švietimo centro vykdomame projekte „Prienų rajono savivaldybės pedagogų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ „Asmenybės raidos centro“ lektoriai rajono pedagogams vedė specialiojo ugdymo, tarpasmeninio bendravimo, efektyvaus ir kūrybingo mąstymo, projektų valdymo seminarus. Mokyklų darbuotojai tobulino darbo teisės, įstaigos dokumentų tvarkymo, mokyklos vadybos žinias ir įgūdžius.