Įgyvendinant projekto „VPA ir TPA narių mokymai vykdyti švietėjišką bendruomenių veiklą“ (Projekto įgyvendinimo sutarties Nr. CH-5-FM-1/14) veiklą Nr. 2 „Metodinis VPA lektorių – savanorių parengimas“, pradedami mokymai Vilniaus policijos asociacijos nariams. Mokymus temomis „Smurto šeimoje požymiai ir prevencija, geroji užsienio patirtis. Fizinio smurto mokykloje požymiai ir prevencija, geroji užsienio patirtis. Saugaus eismo prevencija, geroji užsienio patirtis. Saugi kaimynystė ir fizinė turto apsauga. Komunikacijos kanalai ir informacijos sklaida, geroji užsienio patirtis. Psichologiniai bendravimo ypatumai ir viešasis kalbėjimas. Neurolingvistinis programavimas“ išklausys 120 pareigūnų.