Spalio 6 ir 9 d. Vilniuje vyko UAB „Asmenybės raidos centro“ seminaras Lietuvos mokslo tarybos darbuotojams „Finansai nefinansininkams“. Seminare dalyvavo 17 darbuotojų. Mokymai vykdyti pagal 2015-09-24 d. Mokymo paslaugų sutartį Nr. 15-7/S-23.