Pradedama vykdyti sutartis dėl mokymo paslaugų teikimo įgyvendinant Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas“ (projekto paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007). Projektų rengimo, pristatymo potencialiems partneriams ir projektų valdymo mokymai asociacijos „Santaros slėnis“ vienijamų organizacijų darbuotojams vyks 2013 m. lapkričio – 2014 m vasario mėn.