Įgyvendinant projektą „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų tobulinimas“, „Asmenybės raidos centras“ pravedė mokymus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskričių darbuotojams. Mokymai apėmė psichologinių bei klientų aptarnavimo įgūdžių lavinimą bei specializuotų profesinių žinių tobulinimą. Mokymai vyko 2010 m. rugsėjo mėn. – 2011 m. liepos mėn.