2017 m. rugpjūčio – 2018 gegužės mėnesiais Asmenybės raidos centras įgyvendina projektą „Suaugusiųjų Švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“. Projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002.

Įgyvendindami projektą vykdome „Problemų sprendimas pasitelkiant IT“ mokymus 14-oje Lietuvos savivaldybių: Kalvarijos, Lazdijų, Elektrėnų, Trakų, Rietavo, Šalčininkų, Visagino, Ignalinos, Kėdainių, Prienų, Pagėgių, Šilutės, Joniškio, Rokiškio.

Mokymų tikslas – lavinti tikslinės grupės gebėjimus spręsti praktinio pobūdžio problemas (pavyzdžiui, skaičiavimo, duomenų grupavimo, informacijos paieškos ir pritaikymo ir pan.) naudojant IT priemones bei padėti pasiekti šiam Projektui iškeltą tikslą „skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą“.

Uždaviniai:

 • Stiprinti suaugusiųjų gebėjimą spręsti asmenines, susijusias su darbu ir visuomenines problemas naudojantis IKT priemonėmis ir skaitmeninėje aplinkoje pateikiama informacija.
 • Supažindinti mokymų dalyvius su naršymo ir efektyvios informacijos paieškos internete ypatumais;
 • Išmokyti įvertinti informacijos internete patikimumą ir pagrįstumą;
 • Pateikti būdus, kuriais įrašoma ir išsaugoma informacija;
 • Supažindinti mokymų dalyvius su komunikavimo pasitelkiant technologijas būdais, bendravimo taisyklėmis ir ypatumais;
 • Lavinti dalyvių gebėjimą naudotis elektroninėmis paslaugomis;
 • Supažindinti su el. bankininkystės, e-parduotuvių, mobiliųjų programų, darbo paieškos ir kt. sistemų galimybėmis;
 • Išmokyti efektyvaus darbo su duomenimis naudojant MS Excel programą jų kūrimui, rūšiavimui ir analizei;
 • Paaiškinti įrenginių apsaugos nuostatas, pristatyti apsaugos priemones bei slaptažodžių kūrimo ypatumus;
 • Supažindinti su asmens duomenų apsauga ir grėsmėmis;
 • Apžvelgti dažniausiai pasitaikančias technines kompiuterio problemas ir jų sprendimo būdus

Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 280 suaugusiųjų, kuriems bus išduodami neformalių IT mokymų sertifikatai.