UAB „Asmenybės raidos centras“ įgyvendina projektą „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“. Projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001.

Informacija apie projektą:

  • Projekto tikslas – didinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo kokybę, plėtojant profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo istemą stiprinant profesinių mokyklų mokytojų ir andragogų socialines, dalykines, didaktines kompetencijas;
  • Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokytojai ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojai (andragogai);
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 rugpjūčio – gruodžio mėn.;
  • Dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 208 dalyvių, 13 grupių įvairiuose Lietuvos miestuose;
  • Mokymų tema: kūrybingumo ugdymas profesinio mokymo įstaigoje;
  • Mokymų tikslas: ugdyti mokymų dalyvių asmeninį ir kolektyvinį kūrybiškumą nuostatų ir praktikos lygiu, siekiant veiksmingesnio ugdymo proceso ir aukštesnės mokymo kokybės. Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie kūrybingos asmenybės ugdymą profesinio mokymo įstaigoje, gerosios patirties pavyzdžius, veiklumą, iniciatyvą, išradingumą, kaip ugdyti motyvaciją kūrybiškai spręsti problemas.

Norėdami sužinoti daugiau apie projektą, kreipkitės mūsų nurodytais kontaktais tinklalapyje.