Bendradarbiaudami su Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka ir prisdėdami prie jų vykdomo projekto 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje”/Network-DigiHubs (Nr. LLI-089), sukūrėmeo metodiką tema „3D projektavimas ir programavimas. Teorija ir praktika“. , vedėme tos pačios tematikos mokymus.

Mokymuose dalyvavo Zarasų ir Utenos bibliotekų atstovai, IT specialistai. Padėjome jiems metodiškai pasiruošti ateityje savarankiškai vesti kūrybines dirbtuves įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojams. Sukurta metodika bibliotekos atstovams padės ateityje prisiminti kursus, rasti taikytinus užduočių pavyzdžius, mokymo proceso orgaizavimo patarimus ir kt. naudingą informaciją.

Džiaugiamės prisidėję prie naujai įsteigtų „Skaitmeninių veiklų centrų“ Utenos ir Zarasų bibliotekose bei tikime, kad tai padarys naujausias technologijas prieinamesnes platesniam žmonių ratui bei ugdys jų skaitmenines kompetencijas dar greičiau.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.