UAB Asmenybės raidos centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarus profesinių mokyklų mokytojams specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių profesinio rengimo tematika. Mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Registracija į mokymus  vyksta nuolat el. paštu info@manoarc.lt  Mokymo programa ir dalomoji medžiaga seminaro dalyviams yra pasiekiama čia.