„Asmenybės raidos centras“ 2010 m. prisidėjo prie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, ugdant jų bendruosius ir specialius gebėjimus.