Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Siūlome šias programas/ mokymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimui:

  • Konfliktų ir streso valdymas;
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas;
  • Užsienio kalbų pedagogų metodinis parengimas;
  • Integruotas dalyko ir kalbos (CLIL – content and language integrated learning) metodo mokymas;
  • Meditacija (mindfullness) pamokoje;
  • Kūrybiškumo ugdymas;
  • Emocinis intelektas.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis kontaktais: info@manoarc.lt, tel.:+370 698 17110